Sofspravka
 
 
300x250

Услуги

СОФСПРАВКА®   предлага цялостно  информационно обслужване.

Включване в базата данни на абонаментен принцип: 

  • Подаване на цялостна информация за Вашата фирма при търсене на информационния телефон на СОФСПРАВКА®: 02/ 8117777 (за фиксирани и мобилни мрежи без допълнително таксуване). 
  •  Освен телефонния номер и адреса, всяка дума от описанието на дейността, стоката или услугата на абоната е ключ, чрез който информацията може да бъде намерена и предадена на клиента  по най-бърз начин и във вида, в който е предложена от самия абонат.

 

  • Безплатна актуализация на данните през цялото време на действие на договора;

 

  • Достъпност на информацията чрез интернет портала на  СОФСПРАВКА®

 

  • Възможност за VIP профил на фирмата Ви, презентирана на home page.

 

  • Възможност за видео презентация и оферта на фирмата в интернет страницата на СОФСПРАВКА®

 

 

  • Възможност за публикуване на промоционална ТОП оферта в заглавната интернет страница на СОФСПРАВКА®

 

  • Рекламни Мейлинг кампании. Всеки абонат, има възможност да изпрати чрез интернет портала на СОФСПРАВКА® своето поздравление, рекламно послание до над 10000 уникални мейл адреса на юридически лица и организации в цялата страна.

 

  •  Всеки абонат на  СОФСПРАВКА®, сключил договор за абонамент, се визуализира на топ позиция на home page за период от 1 месец.

 

Времето

Днес (..)

Утре (..)

°

°

120x60
120x60
120x60
120x60
120x60
120x60
120x60